VGS 2.0 is een nieuw concept voor omgaan met hemelwater. VGS 2.0 is ontwikkeld door Partners4UrbanWater in opdracht van Stichting RIONED en STOWA. VGS 2.0 is een oplossing voor het probleem dat veel huidige verbeterd gescheiden stelsels (VGS) 60% tot 80% van het afstromende hemelwater rechtstreeks naar de rioolwaterzuivering afvoeren. Het hemelwater is vaak een waardevolle bron van schoon water dat we goed kunnen gebruiken voor het tegengaan van verdroging en de verbetering van de waterkwaliteit in sloten, vijvers en singels. In plaats daarvan raakt het vermengd met vervuild rioolwater en moet het bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie weer worden gezuiverd. Als effluent van de zuivering is het vaak meer verontreinigd dan het oorspronkelijke hemelwater.

 

In het verleden is toch vaak voor verbeterd gescheiden systemen gekozen, omdat een VGS ook voordelen biedt ten opzichte van ‘gewone’ gescheiden rioolstelsels. Een VGS ondervangt de gevolgen van foutaansluitingen en geeft ook regelmacht bij calamiteiten waarbij vervuild water in de hemelwaterriolering terecht komt. Het VGS 2.0-concept is erop gericht om de voordelen van VGS te laten bestaan, zonder dat er veel schoon water naar de rwzi wordt afgevoerd.

 

Deze animatie legt uit hoe VGS 2.0 werkt.
BNR Nieuwsradio heeft een item besteed aan omgaan met hemelwater en VGS 2.0. U hoort verslaggever Martijn de Rijk in gesprek met Rémy Schilperoort.


 

De gemeente IJsselstein heeft in 2016 het hemelwaterriool van bedrijventerrein Over Oudland omgebouwd naar VGS 2.0. IJsselstein is hiermee een van de eerste gemeenten in Nederland die het concept succesvol hebben toegepast. Door de ombouw wordt jaarlijks 53.000 m3 water minder naar de rioolwaterzuivering gepompt. Dit is goed voor de zuivering, voor het lokale oppervlaktewater én voor de portemonnee. Vakblad Riolering publiceerde hierover in februari 2017 een artikel.