Rémy Schilperoort werkt sinds 2004 in het vakgebied Urban Water: zuivering, riolering, stedelijk water en de grensvlakken hiertussen. Als specialist op het gebied van meten in de afvalwaterketen is hij betrokken bij meetprojecten in rioolsystemen en op rioolwaterzuiveringsinstallaties. De gemene deler van deze projecten ligt in de wil om écht te snappen wat er gebeurt in de praktijk en niet (alleen) af te gaan op de theorie. De onderliggende drijfveer is het leveren van een bijdrage aan het vergroten van de doelmatigheid in de waterketen.

Het verzamelen van goede meetdata ligt vaak aan de basis van een gedegen systeemkennis. Even snel meten bestaat niet; elk meetproject - hoe klein ook - vergt een zorgvuldige voorbereiding, een goede begeleiding bij installatie van sensoren, controle op het functioneren, datavalidatie en afdoende rioleringskennis bij de interpretatie van gegevens. Rémy combineert wetenschappelijke ‘state of the art’ kennis met ruimte praktijkervaring om meetprojecten te laten slagen en op verantwoorde wijze conclusies uit de data te mogen trekken.

Rémy is gedreven om zijn kennis en ervaring te delen en om zelf bij te blijven leren. Samen met klanten worden nieuwe vindingen regelmatig in de Nederlandse en internationale vakliteratuur gepubliceerd en op (inter)nationale congressen gepresenteerd. Daarnaast verzorgt hij lezingen in binnen- en buitenland, veelal over recent ontwikkelde meettechnieken en hun toepassing in rioolstelsels.

Bekijk Adobe Connect Rémy over de afvalwaterketen als informatiebron.

LinkedIn