Jeroen Langeveld heeft zich na zijn promotie op het onderwerp ‘interacties tussen riolering en afvalwaterzuivering’ als adviseur gericht op zowel het verder ontwikkelen als het toepassen van zijn kennis van systeemdynamiek, meten en modelleren. Hierbij lag de focus tijdens zijn aanstelling bij Royal HaskoningDHV (2004-2014) op drie aandachtsgebieden: optimalisatiestudies, meten en modelleren en (toegepast) onderzoek. Sinds 2010 is Jeroen als associate professor Urban Drainage en directeur kennisprogramma Urban Drainage in deeltijd verbonden aan de leerstoel Riolering aan de TU Delft. De nadruk ligt daarbij op vier thema’s: asset management, operationeel beheer, systeemdynamiek en nieuwe sanitatie.

Jeroen is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kennisontwikkeling en toepassing van deze kennis binnen de sector een impuls te geven. Zijn sterke drang naar samenwerking met opdrachtgevers en (con-) collega’s, gecombineerd met een grote nieuwsgierigheid stellen hem in staat deze ambitie te verwezenlijken.

Bekijk YouTube de presentatie ‘Besparingen en verbeteringen bij VGS’ voor STOWA. 

LinkedIn