Waar vindt u ons in 2020?

 

Carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae (CPE) in het riool in Utrecht

Carbapenems zijn belangrijke antibiotica voor de behandeling van infecties met bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). Wanneer een infectie wordt veroorzaakt door bacteriën die ook resistent zijn tegen carbapenems, zijn de mogelijkheden om te behandelen beperkt. Carbapenemresistentie komt onder andere voor bij de darmbacteriën Enterobacteriaceae: de carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae of CPE. Met hulp van Partners4UrbanWater is de aanwezigheid van CPE onderzocht in het rioolwater in de stad Utrecht. Het onderzoek toont aan dat met behulp van metingen in afvalwater het vóórkomen van CPE zowel op microschaal (door te meten in het rioolstelsel) als op macroschaal (door het meten bij RWZIs) efficiënt in kaart kan worden gebracht. Metingen in afvalwater bieden daarmee een unieke mogelijkheid om inzicht te krijgen in de verspreiding en dynamiek van CPE-dragerschap binnen een gemeenschap. Lees hier het RIVM-rapport.

 

Partners4UrbanWater verhuist

Vanaf april 2019 is het kantoor van Partners4UrbanWater gevestigd aan de Graafseweg 274 in Nijmegen. Op onze contactpagina vindt u meer gegevens.

 

White paper "Stedelijk Water 2040: hemelwater verbindt!"
De toekomst van het stedelijk water is een onderwerp dat ons sinds de oprichting van Partners4UrbanWater in 2014 voortdurend bezighoudt. Een toekomstvisie op de omgang met hemelwater, met alle waterkwantiteits- en kwaliteitsvraagstukken, is bepalend voor allerlei actuele beleidskeuzes over infrastructuur, veiligheid, ontwerp en beheer.

 

Jeroen Langeveld en Rémy Schilperoort hebben in divers materiaal over de omgang met hemelwater uit presentaties, filmpjes, infographics en rapporten van projecten uit de afgelopen jaren gebundeld in een ‘white paper’ met onze toekomstvisie over de omgang met hemelwater. De lustrumviering van Partners4UrbanWater in 2019 is een mooie gelegenheid om deze kennis en visie over de omgang met hemelwater en met u te delen.

  

U vindt hier het white paper "Stedelijk Water 2040: hemelwater verbindt!". Een gastcolumn van Jeroen voor de stichting RIONED over hetzelfde onderwerp vindt u hier.

 

2019: wij waren erbij

 

Foutaansluitingen opsporen in China

De gemeente Breda heeft een internationale samenwerking met de gemeente van Yangzhou in China. Een van de onderwerpen van de samenwerking is het opsporen en oplossen van foutaansluitingen in gescheiden rioolstelsels. De gemeente Breda en Partners4UrbanWater hebben een video gemaakt over foutaansluitingen. Rémy Schilperoort laat in deze video verschillende mogelijkheden zien om met het probleem foutaansluitingen om te gaan. (Nederlands gesproken met Chinese ondertiteling)

 

  

Antibioticaresistentie en foutaansluitingen

Op verschillende plekken in Nederland vinden we antibioticaresistente bacteriën in oppervlaktewater.  De vraag is hoe deze bacteriën in het water terecht komen. Bekende bronnen zijn de landbouw en restanten van menselijke ontlasting uit rioolwaterzuiveringen en riooloverstorten. Maar ook in oppervlaktewater zonder deze bronnen vinden we resistente bacteriën. In de Regenboogbuurt in Almere onderzoeken we samen met het RIVM of foutaansluitingen van de riolering de bron zijn. Bekijk in het filmpje hoe we dit doen.


 

 

Archief