Publicaties over meten en dynamisch modelleren van riolering en stedelijk water