Cornelis de Haan werkt sinds 2002 in het vakgebied riolering en stedelijk water. Hij is zijn carrière gestart bij de gemeente Den Haag als teamleider Riolering. Naast de operationele zorg en het aansturen van 12 fte, heeft hij ook ervaring opgedaan als projectleider- opdrachtgever voor enkele grote rioolvervangingsprojecten.

In 2006 is Cornelis in dienst getreden bij Royal HaskoningDHV, en heeft zich sinds die tijd veel bezig gehouden met meetprojecten en professionaliseren van rioleringsbeheer als projectleider/adviseur. Cornelis is de adviseur die net een stapje verder gaat om naar boven te krijgen hoe zaken in de praktijk echt werken en om met pragmatische en innovatieve oplossingen te komen.

Recent heeft Cornelis met veel passie en energie een belangrijke bijdrage geleverd aan het standaarduitwisselingsformat voor meldingen (SUF-MELD) en het Beoordelingsmodel Persleidingen.
Daarnaast heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de pilot Beoordelingsgrondslag voor gemeente Den Haag. Drie voorbeelden van projecten waarin het rioleringsbeheer verder wordt geprofessionaliseerd en waarbij echt invulling wordt gegeven aan het onderwerp Asset Management.

LinkedIn