Erik Liefting werkt sinds 2006 in het vakgebied riolering en stedelijk water. Hij is specialist op het gebied van meten in de afvalwaterketen. Dit specialisme omvat de vaststelling van meetdoelen, opzet van meetplannen, aanbesteding en realisatie van meetnetten, coördinatie van het uitvoeren van meetprojecten, datavalidatie en -analyse. Naast metingen van waterkwantiteit behoort ook monitoring van emissies en van oppervlaktewaterkwaliteit tot zijn expertise. Erik heeft ruime ervaring met innovatieve en grootschalige meetprojecten en samenwerkingsprojecten met gemeenten en waterschappen. Daarbij verbindt hij de wetenschappelijke ‘state of the art’ kennis met praktijkervaring.

Erik is kundig en gedreven om zijn kennis en ervaring te delen, zoals blijkt uit zijn publicaties in binnen- en buitenland. Erik maakt deel uit van de auteurspool van Stichting RIONED en heeft talrijke bijdragen geleverd aan de Leidraad Riolering en de Kennisbank Stedelijk Water. Verder is hij regelmatig docent van RIONED cursussen. Met een focus op de behoefte van zijn klant en zijn expertise komt Erik tot doelmatige oplossingen voor stedelijke watersystemen.

LinkedIn