Partners4UrbanWater is een onderzoeks- en adviesbureau voor Urban Water. Partners4UrbanWater is opgericht in 2014 en bestaat uit vijf ervaren professionals in het vakgebied: Jeroen Langeveld, Erik Liefting, Rémy Schilperoort, Johan Post en Kostas Makris.

Wij werken samen met onze klanten en collega adviseurs aan de toekomst van Urban Water in Nederland. De nadruk ligt daarbij op de rioleringszorg en de interacties met stedelijk oppervlakte- en grondwater en de afvalwaterzuivering.

Wij willen het vakgebied vooruit helpen met hoogwaardige advisering. De kennis en inspiratie daarvoor halen we uit samenwerking met internationale partners op academisch niveau. Wij zijn in staat om de wetenschappelijke ‘state of the art’ kennis te vertalen naar praktische toepassingen.