Archief

Partners4UrbanWater in 2021

Ook Partners4UrbanWater gaat voorlopig digitaal. Maar u hoeft ons niet te missen.

 

Carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae (CPE) in het riool in Utrecht

Carbapenems zijn belangrijke antibiotica voor de behandeling van infecties met bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). Wanneer een infectie wordt veroorzaakt door bacteriën die ook resistent zijn tegen carbapenems, zijn de mogelijkheden om te behandelen beperkt. Carbapenemresistentie komt onder andere voor bij de darmbacteriën Enterobacteriaceae: de carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae of CPE. Met hulp van Partners4UrbanWater is de aanwezigheid van CPE onderzocht in het rioolwater in de stad Utrecht. Het onderzoek toont aan dat met behulp van metingen in afvalwater het vóórkomen van CPE zowel op microschaal (door te meten in het rioolstelsel) als op macroschaal (door het meten bij RWZIs) efficiënt in kaart kan worden gebracht. Metingen in afvalwater bieden daarmee een unieke mogelijkheid om inzicht te krijgen in de verspreiding en dynamiek van CPE-dragerschap binnen een gemeenschap. Lees hier het RIVM-rapport. Neem voor meer informatie contact op met Rémy Schilperoort.

 

2020: wij waren erbij

 

Partners4UrbanWater verhuist

Vanaf april 2019 is het kantoor van Partners4UrbanWater gevestigd aan de Graafseweg 274 in Nijmegen. Op onze contactpagina vindt u meer gegevens.

 

White paper "Stedelijk Water 2040: hemelwater verbindt!"
De toekomst van het stedelijk water is een onderwerp dat ons sinds de oprichting van Partners4UrbanWater in 2014 voortdurend bezighoudt. Een toekomstvisie op de omgang met hemelwater, met alle waterkwantiteits- en kwaliteitsvraagstukken, is bepalend voor allerlei actuele beleidskeuzes over infrastructuur, veiligheid, ontwerp en beheer.

 

Jeroen Langeveld en Rémy Schilperoort hebben in divers materiaal over de omgang met hemelwater uit presentaties, filmpjes, infographics en rapporten van projecten uit de afgelopen jaren gebundeld in een ‘white paper’ met onze toekomstvisie over de omgang met hemelwater. De lustrumviering van Partners4UrbanWater in 2019 is een mooie gelegenheid om deze kennis en visie over de omgang met hemelwater en met u te delen.

  

U vindt hier het white paper "Stedelijk Water 2040: hemelwater verbindt!". Een gastcolumn van Jeroen voor de stichting RIONED over hetzelfde onderwerp vindt u hier.

 

2019: wij waren erbij


Foutaansluitingen opsporen in China
De gemeente Breda heeft een internationale samenwerking met de gemeente van Yangzhou in China. Een van de onderwerpen van de samenwerking is het opsporen en oplossen van foutaansluitingen in gescheiden rioolstelsels. De gemeente Breda en Partners4UrbanWater hebben een video gemaakt over foutaansluitingen. Rémy Schilperoort laat in deze video verschillende mogelijkheden zien om met het probleem foutaansluitingen om te gaan. (Nederlands gesproken met Chinese ondertiteling)

 

  

Antibioticaresistentie en foutaansluitingen

Op verschillende plekken in Nederland vinden we antibioticaresistente bacteriën in oppervlaktewater.  De vraag is hoe deze bacteriën in het water terecht komen. Bekende bronnen zijn de landbouw en restanten van menselijke ontlasting uit rioolwaterzuiveringen en riooloverstorten. Maar ook in oppervlaktewater zonder deze bronnen vinden we resistente bacteriën. In de Regenboogbuurt in Almere onderzoeken we samen met het RIVM of foutaansluitingen van de riolering de bron zijn. Bekijk in het filmpje hoe we dit doen.


 

Activiteiten in 2018 

 

Carbapenemase-Producerende Enterobacteriaceae (CPE) in afvalwater

Het voorkomen van antibioticaresistentie in het milieu is een groeiend probleem. Carbapenemase-Producerende Enterobacteriaceae (CPE) zijn bacteriën die zelfs resistent zijn tegen zogenoemde laatste redmiddel antibiotica. Partners4UrbanWater helpt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met een meetcampagne om inzicht te krijgen in de bijdrage van de huishoudens, ziekenhuizen en zorginstellingen aan de aanwezigheid van CPE in afvalwater. Partners4UrbanWater en het RIVM voeren het onderzoek uit in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (Meer informatie bij het RIVM.)

 

Gemeente Almere wint de Goldener Kanaldeckel

Namens de gemeente Almere heeft Arjo Hof met het Regenwaterproject Almere de Goldener Kanaldeckel 2017 in de wacht gesleept. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door het Duitse Institut für Unterirdische Infrastruktur IKT voor uitstekende prestaties in de rioleringswereld. Voor de eerste keer ging de eerste prijs naar een organisatie buiten Duitsland. Partners4UrbanWater heeft in het Regenwaterproject nauw samengewerkt met de gemeente Almere en de andere projectpartners en wij feliciteren Arjo Hof met deze prestatie!

 

Activiteiten in 2017

  

Succesvolle pilot DTS met innovatieve koppeling

Voor de gemeente Urk en het Samenwerkingsverband Afvalwaterketen Flevoland heeft Partners4UrbanWater foutaansluitingen opgespoord met DTS. Voor het eerst is hierbij gewerkt met korte kabels die door een innovatieve koppeling met elkaar verbonden kunnen worden. Deze koppeling is speciaal doorontwikkeld voor toepassing in de riolering, waardoor hij bestand is tegen onderdompeling en agressieve omstandigheden. Bekijk hoe de installatie in zijn werk gaat:

 

Rémy op BNR Nieuwsradio

Op 20 maart 2017 was Rémy Schilperoort te horen in een reportage op BNR Nieuwsradio over het optimaliseren van gescheiden rioolstelsels. Een gescheiden stelsel goed laten functioneren is niet eenvoudig, blijkt in de praktijk!

 

Bron: BNR Nieuwsradio, verslaggever Martijn de Rijk

 

RIONEDdag 2017

Donderdag 2 februari was Partners4UrbanWater weer op de RIONEDdag. Jeroen Langeveld nam deel aan het plenaire debat. Een videoverslag van het debat kunt u hier terugkijken.

 Cornelis de Haan en Rémy Schilperoort stonden aan de kennistafels. Een impressie vindt u hier.

  

Animatie VGS 2.0 op de site van STOWA

Partners4UrbanWater heeft STOWA en Stichting RIONED geholpen met het ontwikkelen van een animatie die de werking van het concept VGS 2.0 laat zien. VGS 2.0 lost de problematiek van foutaansluitingen van vuilwater op regenwaterriolen op. Anders dan bij een ‘normaal’ VGS leidt dit niet tot de afvoer van veel schoon hemelwater naar rioolwaterzuiveringen. De animatie staat op de website van STOWA.

  

Samenvatting proefschrift Johan Post

De Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift van Johan Post is onder de titel ‘Beheer van kolken en rioolaansluitingen’ te verkrijgen bij stichting RIONED.

 

Uitbreiding!

Sinds 1 november 2016 versterkt Johan Post het team van Partners4UrbanWater. Op 21 november 2016 is hij gepromoveerd aan de TU Delft met als onderwerp A statistical approach to guide the management of the anterior part of the sewer system.

 

Johan Post

 

Johan Post Promotie

 

Activiteiten in 2016

 

Activiteiten in 2015