Waar vindt u ons in 2023?

 

Kostas Makris promoveert

Op 8 december 2022 promoveert Kostas Makris op veroudering van kunststof buizen in afvalwatersystemen. Wij feliciteren onze collega met deze promotie als bekroning van zijn onderzoek! Een samenvatting van het proefschrift kunt u vinden op de website van Stichting RIONED.

 

Kostas Makris versterkt Partners4UrbanWater

Per 1 april 2022 versterkt Kostas Makris ons team! Kostas heeft de afgelopen jaren als promovendus aan de TUDelft inspectietechnieken voor de veroudering van kunststof rioolbuizen onderzocht. Op dit onderzoek zal hij in het najaar van 2022 promoveren. Zijn komst naar Partners4UrbanWater is een welkome versterking van onze onderzoeksactiviteiten. Wij wensen hem veel succes in onze onderneming!

 

 

Evenementen in 2022

 

Big brown data: het bruine goud?

In het STOWA-magazine Ter info staat een interessant en actueel artikel over COVID-rioolwatersurvuillance. KWR, het Erasmus Medisch Centrum, RHDHV, Partners4UrbanWater, waterschappen en STOWA werken samen aan een groot onderzoek in Rotterdam. Gert-Jan Medema van KWR en Jeroen Langeveld van Partners4UrbanWater vertellen alle ins en outs over dit early warning system.

 

Partners4UrbanWater helpt met COVID-19-rioolwateronderzoek

Sinds begin 2020 is het coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt actief in Nederland. Om verspreiding van de ziekte vroegtijdig te signaleren, voeren onder andere het RIVM en KWR onderzoek uit naar het voorkomen van het virus in de riolering. Het virus komt vooral via fecaliën in afvalwater de riolering binnen. Al voordat mensen daadwerkelijk ziek worden, is het coronavirus in hun fecaliën aanwezig. We kunnen deze aanwezigheid vaststellen door de hoeveelheid genetisch materiaal (RNA) van het virus in het afvalwater te meten. De riolering is een interessante meetlocatie, omdat zich hier afvalwater van vele huishoudens verzamelt; door hier te meten kunnen we vroegtijdig een indruk krijgen van de verspreiding van het coronavirus in deze groep huishoudens. Het RIVM onderzoekt het rioolwater van de 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties die ons land rijk is. KWR meet onder andere in rioolstelsels in de regio Rijnmond. Partners4UrbanWater helpt de onderzoekers van het RIVM en KWR bij het vinden van nog meer geschikte locaties voor dit soort metingen én bij het inrichten van de meetopstellingen. Neem voor meer informatie contact op met Rémy Schilperoort. Lees ook de publicatie Passive Sampling of SARS-CoV-2 for Wastewater Surveillance voor de laatste ontwikkeling van het gebruik van passieve bemonstering voor COVID-19-rioolmetingen.

 

 

Archief