Partners4UrbanWater: uw partner in onderzoek en advies voor afvalwaterketen en stedelijk water.

 

September 2014 is Partners4UrbanWater van start gegaan als onderzoeks- en adviesbureau voor afvalwater en stedelijk water. Samen met onze klanten werken wij aan de toekomst van Urban Water in Nederland!